intakegesprek Home
Domotica > Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen
Over Domotica en aanverwante zaken.

Wat kost domotica?
Is domotica alleen voor ouderen?
Wat is infrastructuur?
Waar kan ik domotica kopen?
Waar moet ik zijn voor advies?

Wat kost domotica?
Op deze vraag is geen eenduidend antwoord te geven. Om te beginnen is een belangrijk uitgangspunt de situatie in uw woning. Hoe ziet uw elektriciteit netwerk er uit. Belangrijk te weten is dat er nog veelvuldig gebruikt gemaakt wordt van de NEN1010 installatie in de woning. Om gemakkelijk automatisering toe te kunnen passen is deze eigenlijk niet afdoende. Slechts ca. 10% van de nieuwbouwhuizen wordt voorzien van een uitgebreide infrastructuur. Een goede basisinstallatie is dus van groot belang. Uitgangspunt ten aanzien van de basisinfrastructuur is de volgende: 1 tot 10% van de bouwsom gaat op aan de NEN 1010. Een infrastructuur voorbereid op toepassingen voor domotica kost ongeveer het dubbele. Vervolgens is van belang of u gebruik wil maken van draadloze, bedrade systemen of een combinatie van beiden. Dan krijgt u te maken met de diversiteit aan functionaliteiten. Aan alleen uw huis aan of uit te zetten zit een ander kostenplaatje dan aan een volledig geautomatiseerde leefomgeving.

Is domotica alleen voor ouderen?
Niets is minder waar. Op dit moment wordt in Nederland veel aandacht besteed aan het zo lang mogelijk zelfstandig blijven van senioren. Dat domotica daar een belangrijke rol in kan spelen weten we inmiddels uit ervaring. De associatie met oud en afhankelijk is niet juist. Ook ouderen willen maar één ding en dat is prettig wonen en zo lang mogelijk zonder inmenging van derden. In de huidige samenleving heeft nagenoeg iedereen bewust of niet behoefte aan vormen van automatisering. Velen maken al gebruik van vormen van domotica zonder het zo te noemen. Dus domotica is voor iedereen. Wanneer het ons gemakkelijk wordt gemaakt het allemaal op onze eigen manier te gaan gebruiken verdwijnt het stigma vanzelf.

Wat is infrastructuur?
Daarmee wordt in dit geval het leidingnetwerk in een woning bedoeld. Hieronder vallen o.a. elektra, CAI, telefonie, gas, water en licht. Wanneer u Domotica wil toeppassen in uw huis is het van groot belang dat die “infrastructuur ” die betrekking heeft op de voorzieningen voor elektra voldoende is qua capaciteit en flexibiliteit. Dan kunt u op een redelijk eenvoudige manier gebruik maken van Domotica en is uw huis beter voorbereid op de toekomst.

Waar kan ik domotica kopen?
Om een goed systeem aan te leggen is het van groot belang dat u in contact komt met de juiste specialist. De term hiervoor is systeemintegrator. Domotica is een opkomende markt en helaas zijn er ook bedrijven die veronderstellen dat het eenvoudig erbij te doen is. Dit is geenszins het geval. Het maken van een goede installatie is voorbehouden aan de daarvoor gespecialiseerde vakmensen!

Waar moet ik zijn voor advies?
Gaat het om een particuliere woonomgeving dan kan InUus samen met u tot een goede samenstelling van uw eisen komen en er ook invulling aan te geven. Echter gaat het om een woonomgeving ten aanzien van bijvoorbeeld zorgbehoevende dan is het van belang om ook met hen contact op te nemen, samen met die instanties die in de eerste plaats kennis hebben van de zorgvraag en weten hoe dit in de gehele organisatie in te passen. Dit vraagt een geheel andere benadering en hier is het van belang dat de projectbegeleider afstemt met de opdrachtgever en met de systeemintegrator voor een maximale uitvoering van het betreffende project.
  Druk artikel af Verstuur artikel

Andere artikelen in deze categorie
Algemeen
Interessante websites
Niveaus
Domotica en Zorg
Domotica en Energie
Domotica en Duurzaamheid
Comfort en Entertainment
Enkele voorbeelden van domotica-toepassingen
Veelgestelde vragen

Doorzoek website