intakegesprek Home
Lichtadvies > Verlichting
Verlichting
Introductie Licht is als de liefde; soms speels, frivool en expressief, dan weer ingetogen, zwoel en romantisch. Goede verlichting geeft cachet aan iedere ruimte. Het biedt de mogelijkheid eindeloos te variëren en te creëren. Licht is dan ook de ultieme sfeermaker, zowel binnen als buiten. Sfeer die je kunt voelen, ervaren en ondergaan. Sfeer die moeiteloos is af te stemmen op een ieders persoonlijke beleving en smaak.

Uitdaging Het kiezen van de juiste verlichting is een kunst waarbij professionele hulp vaak onontbeerlijk is. U streeft immers naar perfectie, dus zoekt u een partner die uw ideeën, stijl en budget optimaal weet te interpreteren en combineren. InUus kan u hierbij assisteren en begeleiden bij het maken van de juiste keuze. Zo bent u zeker dat er achteraf geen verrassingen opduiken.


Wonen Een huis is een expressie van de identiteit van de bewoner. Iedereen maakt bewust of onbewust zijn huis uniek, zodat het aan de individuele vereisten en voorkeuren voldoet. Licht is één van de beste sfeermakers in huis., het bepaalt hoe u een ruimte ervaart. Verlichting is meer dan louter functioneel, het creëert tevens een bepaalde sfeer. Licht kan verhullen en accentueren. Het kan u in een bepaalde gemoedstoestand brengen; veel licht stimuleert activiteit, gedimd licht brengt rust en intimiteit. Naast de puur functionele aspecten heeft goede verlichting decoratieve waarde. De combinatie van een goed vormgegeven armatuur en fraai licht is een genot voor het oog. Ook in de tuin is licht een sfeermaker. Met de juiste verlichting geniet u dubbel zoveel van uw tuin, overdag door de mooi vormgegeven armaturen, ’s avonds door het lichtschouwspel.


Werken Weldoordachte verlichting op de werkplek is geen overbodige luxe. Net zoals te weinig licht niet goed is, geldt ook het omgekeerde. Bij een te hoge lichtsterkte treden verblinding en reflectie op. Met alle gevolgen van dien; hoofdpijn, vermoeidheid en een branderig gevoel in de ogen.. Om verblinding te vermijden, kunnen armaturen die zich achter en boven de werkplek bevinden beter worden afgeschermd, verplaatst of worden weggedraaid. Ook in een werk omgeving mag de verlichting mooi, maar moet functioneel zijn. De selectie van de juiste verlichting hangt onder meer af van de activiteit die wordt verricht in de betrokken ruimte. De gangbare norm voor verlichting op kantoor is 250 tot 500 lux. InUus kan op korte termijn een gedetailleerde lichtstudie uitwerken en u adviseren bij de keuze van armaturen. Ook het aanlichten van kunst behoort tot de mogelijkheden.


Verlichting in klaslokalen In een school stellen verschillende lokalen verschillende eisen aan de verlichting. Hieronder worden verschillende oplossingen voor een klaslokaal getoond. Wij zijn uitgegaan van een lokaal van 6.5 x 9 meter en een plafond hoogte van 3 meter.


Problemen bij de verlichting van klaslokalen De architect weet bij het inrichten van het lokaal vaak niet hoe het meubilair wordt neergezet. Aangezien het meubilair op verschillende manieren kan worden neergezet b.v. in groepjes, in u-vorm of traditionele opstelling, worden eisen gesteld aan verblinding uit verschillende hoeken. Aangezien de hele ruimte, werkruimte is of kan zijn,afhankelijk van het omzetten van het meubilair, worden ook eisen gesteld aan de gelijkmatige verdeling van licht in het hele lokaal.


In een klaslokaal worden verschillende visuele taken uitgevoerd door mensen in verschillende leeftijden; kinderen,volwassenen en leraren. Dat stelt eisen aan de verlichtingssterkte. Soms is er behoefte aan meer dan 500 lux. Iemand van 60 jaar heeft vier keer meerlicht nodig dan iemand van 20.


Vaak moet ook worden gedacht aan de verticale verlichtingssterktes. De verlichtingssterktes van de wanden moet minimaal één derde zijn van de verlichtingssterkte van het lokaal.


Wat is een goede lokaalverlichting Flikkervrij licht. T5 lampen Dit is een TL verlichting die starten zonder knipperen en branden met HF flikkervrij. In lokalen waar b.v. visueel onderwijs en volwassenen onderwijs wordt gegeven, is meer licht nodig dan de standaard 500 lux. Voor optimaal zicht is 700 – 800 lux de eis. Voor bordverlichting geldt een verticale verlichtingssterkte van 500 lux. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat een combinatie van direct en indirect licht de voorkeur heeft. In een onderzoek uit 1997 bleek dat het aantal zicht problemen halveerde bij een combinatie van directe en indirecte verlichting in vergelijking met andere oplossingen.


Kleurweergave Meestal geldt een Ra-index > 80. In bepaalde lokalen, onder meer voor visueel onderwijs, kunnen echter Ra-waarden > 90 nodig zijn. Verschillende taken vragen echter ook om verschillende kleur temperaturen. In een lokaal voor visueel onderwijs kan b.v. een wat kouder licht worden gebruikt, dan in een handvaardigheids lokaal, waar een warmer licht gewenst is om b.v. hout te benadrukken.


Norm NEN-EN 12464-1 Deze norm bevat verlichtingseisen voor werkplekken binnen. Voor onderwijsinstellingen gelden specifieke eisen die genoemd worden in deze norm. Onderstaand de meest voorkomende ruimtes in een school.


 Ruimte;  Ém lx  UGRI  Ra  Opmerkingen InUus;
         
 Klas/instructielokalen  300  19  80  Regelbare verlichting
 Avond-/volwassenenonderwijs  500  19  80  Regelbare verlichting
 Schoolbord  500  19  80  Voorkom spiegeling/reflexies
 Technisch tekenen  750  19  80  
 Aula’s  200  22  80  
 

  Druk artikel af Verstuur artikel

Andere artikelen in deze categorie
Algemeen
Verlichting
Termen
Kosten
Drie invalshoeken van verlichting
Directe of indirecte verlichting

Doorzoek website